Emil Neckelmanns Vej 5, 5220 Odense SØ

Måleteknik

Organizer

IXP Consulting
Phone
+45 76234400
Email
kontakt@ixp.dk

Location

IXP Consulting Aps
Emil Neckelmanns Vej 5

Date

aug 12 2021

Time

8:00 - 16:00

Cost

2.500,00DKK

Måleteknik

Formål
At kursisten opnår et indgående kendskab til reglerne for sikkert at kunde foretage og udføre målinger på højspændingsanlæg
Kursets formål er desuden at give kursisten værktøjer til at kunne risikovurdere arbejdsopgaven korrekt.

Mål
Dette kursus giver viden og træning i at risikovurdere og foretage målinger af forskellig typer eksempelvis.
• Spændingstest
• Relætest Cabatest
• Transformer test
• Dielektrisitets test
• Bestemme Dyn koblinger ved måle øvelse
• CT UT test

Efter bestået kursus, er kursisten prøvet i følgende kompetencer:
• Risikovurdering i forhold til at foretage målinger på forskellige typer anlæg
• Korrekt programmering og opstilling af div måleopstillinger
• Beregne og analysere måleresultater
• Vurdere hvilke målinger der er nødvendige
• At bruge nødvendigt værktøj og anordninger

Fordeling af indhold
• Teori: 50%
• Praktik: 50%

Adgangskrav
Kursisten skal have bestået et 2 dages grundlæggende sikkerhedskursus

Krav for at bestå kurset
80% rigtige besvarelser i den individuelle teoretiske prøve
Bestået praktisk øvelse

Varighed
1-5 dage